LEGITIMATIE

Het feestterein waar onze activiteiten plaatsvinden, zijn toegankelijk voor alle leeftijden. Na de entreekassa wordt gecontroleerd op uw leeftijd. Hierbij wordt altijd gevraagd u te legitimeren. Dit moet met een geldig én origineel ID-bewijs: een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Bij deze controle krijgt u een 18- of een 18+ polsband. Deze polsband is uw entreebewijs en tevens het bewijs, in geval van 18+, dat u alcoholische dranken mag nuttigen. Bij frauderen van dit systeem of alcoholische dranken nuttigen onder de 18, is de organisatie genoodzaakt uw toegang tot de feesttent te ontzeggen. Indien u zich niet kunt legitimeren ontvangt u een 18- polsband.
Indien de security aanleiding ziet om u te fouilleren of eventueel tassen te doorzoeken, hebben zij hier toestemming voor.

 

HUISREGELS

DRUGS
Zowel het bezit, verhandelen en gebruik van drugs is in en rondom de feesttent absoluut verboden. Ook het onder invloed zijn van drugs is voor de organisatie ‘Benederpop’ reden genoeg om iemand niet toe te laten.

WAPENS
Het bezit, gebruik of verhandelen van wapens is absoluut verboden.

LEEFTIJD
De feesttent en onze andere locaties zijn tijdens elke activiteit toegankelijk voor alle leeftijden.
Na betaling van de entreeprijs ontvangt u een polsbandje als toegangsbewijs. Wanneer u zich met een geldig én origineel ID-bewijs kunt legitimeren als 18 jaar en ouder ontvangt u een 18+ polsbandje. Wanneer u nog geen 18 jaar bent, óf u zich niet als zodanig kan identificeren, ontvangt u een 18- polsbandje. Alleen met een 18+ polsbandje kunt u alcoholische dranken verkrijgen aan de bar.

AGRESSIE
Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Als door wat voor reden dan ook de veiligheid van bezoekers en/of ons personeel in gevaar komt door het misdragen dan het wel creëren van een onveilige situatie door een bezoeker van de feesttent, zal direct actie worden ondernomen en kan de desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd.

VERNIELINGEN
Behandel het festivalterrein en alles rondom het festivalterrein met respect. Als door wat voor reden dan ook vernielingen plaats vinden door het misdragen van bezoeker van het festivalterrein, zal direct actie worden ondernomen en kan de desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd.

GELUIDSOVERLAST
Bij het verlaten, of aanwezig zijn in de directe omgeving, van het festivalterrein wordt van de gast verwacht dat hij/zij zich gedraagt en geen geluidsoverlast veroorzaakt. Zet ook je fiets op een dusdanige plek neer dat je er anderen geen overlast mee brengt.

DRANK BINNEN EN BUITEN HET FESTIVALTERREIN 
Het is verboden om drank buiten het festivalterrein  mee te nemen.

EVACUATIE
Na een evacuatie kunt u uw betaalde geld niet terug verwachten.

Iedereen die onze festival bezoekt, gaat akkoord met deze regels. Eenieder die zich schuldig maakt aan het overtreden van één of meerdere huisregels kan de toegang worden ontzegd, voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. In het geval van overtreding van de eerste twee regels (drugs en wapens) wordt de toegang onmiddellijk ontzegd voor onbepaalde tijd en zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, zal het bestuur van de organisatie beslissen.

FOTO’S

Tijdens de openingstijden van Benederpop wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.).
Een ieder die het festivalterrein bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.
Mocht u een foto en/of videomateriaal verwijderd willen hebben van de website/social media, zoek dan contact met de organisatie via e-mail en vermeld daarbij om welke foto/videomateriaal het gaat.